COOLTECH
TECHNOLOGY CO., LTD

เราคือผู้ผลิต/นำเข้า/จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์
ภายใต้ยี่ห้อ COOL-TECH

COOLTECH

บริษัท คูลเทค เทคโนโลยี จำกัด

เราคือผู้ผลิต/นำเข้า/จัดจำหน่าย ผลิตภัณฑ์ภายใต้ยี่ห้อ COOL-TECH ซึ่งประกอบด้วย น้ำยาแอร์ชนิดต่างๆ อะไหล่แอร์ และ อุปกรณ์แอร์ ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ้นภายใต้มาตรฐานที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล อาทิเช่น AHRI Standard 700 , SGS Certified , CE Certified , CNAS , IAF , DOT Certified , GB/T 19001 Certified และ ISO 9001 Certified

"เพื่อให้ลูกค้าได้มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯจะมีคุณภาพสูง และสามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้อย่างดีที่สุด"

ผ่านการรับรองตามมาตรฐานสากล